ผลงาน

บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จำกัด

บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จำกัด

มีความพร้อมทั้งทีมงาน เครื่องมือเฉพาะทาง อะไหล่ เพื่อติดตั้งและให้บริการหลังการขายที่ดีที่สุด

ผลการทดสอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในอากาศ