ABOUT US

บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จำกัด

ผู้ผลิตและพัฒนาเครื่องโอโซนที่ได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2250 บริการรับออกแบบและติดตั้งระบบโอโซนบำบัดน้ำ บำบัดอากาศ โอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ โอโซนฆ่าเชื้อโรคในอากาศ โอโซนบำบัดกลิ่น ระบบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสีย เครื่องฟอกอากาศ

รับร่วมทุนจากกองทุน SMES ของรัฐบาล
ส.ค. 2546

Active-science-patent-190x270

ได้รับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 2250

ACTIVE AIR OZONE
โอโซนเพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ACTIVE SCIENCE

ผลิตภัณฑ์ของเรา

สินค้าของเรามีการรับประกัน และมีอะไหล่พร้อมให้บริการ สามารถสั่งผลิตและประกอบได้ทุกขนาดตามความต้องการใช้งาน อีกทั้งยังมีการบริการหลังการขายที่ดี่เยี่ยม

ACTIVE SCIENCE

บทความ และวิดีโอ

บทความ
โอโซนฟอกอากาศ

บทความ
ระบบโอโซนในอุตสาหกรรม

วิดีโอ
ระบบโอโซน

ACTIVE SCIENCE

ลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา